Hopp til innholdet

Aktivitet

  • Melding fra styret 29. juli 2022

    Nytt styre ble konstituert 29. Mai, dere finner referat fra møte på https://krampenes.no. Personer som ikke er på Facebook oppfordres til å følge med på denne siden for å få informasjon om aktiviteten i bygdelaget. Leder: Håvard Dahle (2022-2024) Nestleder: Rannveig Rushfeldt (2021-2023) Kasserer: Therese Aamodt (2022-2023) Styremedlem: Tommy Ananiassen (2021-2023) Ungdomsrepresentant: Charina Stock Ananiassen… Les videre

  • Styremøte 18. september 2022

    Under finner du saksliste og referat fra styremøte 18. september 2022. Hvis du har innspill til saker kan du sende ditt innspill til bygdelagetfremad@gmail.com Sted: Fremad, Krampenes Dato: 18.09.2022 Tidspunkt: 17:00 SAKSLISTE Referat 17/2022  Godkjenning av innkalling og saksliste  18/2022  Godkjenning av referat fra forrige møte 19/2022  Status formell organisering av bygdelaget 20/2022  Overføring av… Les videre

  • Styremøte 29. mai 2022

    Bygdelaget Fremad Sted: Fremad, Krampenes Dato: 29.05.2022 Tidspunkt: Kl 17:00 til 19:00 Saksliste Referat 01/2022  Godkjenning av innkalling og saksliste  02/2022  Godkjenning av protokoll fra årsmøte 03/2022  Konstituering av styre for 2022-2023  04/2022  Møteplan for året 22/23 05/2022  Kommunikasjon og rutiner ved fravær 06/2022  Arbeidsform og digitale møter i styret  07/2022  Styring av aktivitet og… Les videre