Hopp til innholdet

Om medlemskapet

Du må ikke bo i Krampenes for å være medlemmer. Vi har støttemedlemmer i mange steder i Norge.

Felles for alle er at de har en eller annen tilknytning til Krampenes.

Trykk her for å bli medlem

Uten dere medlemmer eksisterer ikke bygdelaget!

Takk til deg som er medlem i bygdelaget Fremad. Styret setter stor pris på alle medlemmene og den frivillige innsatsen hver og en av dere bidrar med. Enten om det er årlig kontingent, en kake som er bakt eller et lodd som er kjøpt. En ekstra takk til dere som bidrar med en ekstra hånd.

Styret arrangerer jevnlig aktiviteter til det beste for våre medlemmer, og ved å være medlem i bygdelaget bidrar du til utvikling av Krampenes og medlemmenes trivsel.

Alle medlemmer som har et ønske om å gjennomføre en aktivitet, enten på eget initiativ eller i regi av styret mulighet til det.

Hva er fordelen av å arrangere en aktivitet sammen med styre i bygdelaget?

Styre kan for eksempel bidra med gratis lokale eller økonomisk støtte til et arrangement eller tiltak i regi av medlemmer. Styret behandler alle innspill og vi har fokus på rask behandling av alle innspill.

Ta kontakt med styreleder for å avtale nærmere.

Eksempler på aktiviteter som er gjennomført i regi av bygdelaget

  • Barneskirenn, har vært gjennomført årlig siden 1928*, kun med noen få opphold
  • Karneval
  • Kafé med bilder og historier fra Krampenes
  • Swingkurs
  • Juletrefest
  • Solfest
  • Fellesvising av Fotballkamp