Hopp til innholdet

Styremøte 29. mai 2022

Bygdelaget Fremad

Sted: Fremad, Krampenes

Dato: 29.05.2022

Tidspunkt: Kl 17:00 til 19:00

Saksliste

Referat

01/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
02/2022 Godkjenning av protokoll fra årsmøte
03/2022 Konstituering av styre for 2022-2023 
04/2022 Møteplan for året 22/23
05/2022 Kommunikasjon og rutiner ved fravær
06/2022 Arbeidsform og digitale møter i styret 
07/2022 Styring av aktivitet og årshjul, slik bidrar vi til engasjement i bygdelaget
08/2022 Årsmelding 
09/2022 Fullmakter
10/2022 Nettside/ facebooksider 
11/2022 E-post
12/2022 Innspillsmøte for lag og foreninger 19. mai 
13/2022 Utleie og vasking av Fremad 
14/2022 Innspill fra bygdelagets medlemmer
15/2022 Hvilket økonomisk handlingsrom har bygdelaget 
16/2022 Eventuelt