Hopp til innholdet

Styremøte 18. september 2022

Under finner du saksliste og referat fra styremøte 18. september 2022. Hvis du har innspill til saker kan du sende ditt innspill til bygdelagetfremad@gmail.com

Sted: Fremad, Krampenes

Dato: 18.09.2022

Tidspunkt: 17:00

SAKSLISTE

Referat

17/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
18/2022 Godkjenning av referat fra forrige møte
19/2022 Status formell organisering av bygdelaget
20/2022 Overføring av fotballbanen fra Polar til bygdelaget
21/2022 Innspill fra bygdelagets medlemmer
– Swingkurs
22/2022 Betalingsterminal
23/2022Styring av aktivitet og årshjul, slik bidrar vi til engasjement i bygdelaget

Hvordan kan vi øke inntektene?
– Søke om støtte fra frifond.no til aktiviteter for barn og unge på Fremad
– Gjennomføre basar/ loddsalg selv eller via f.eks Sparebank 1
– Selge varer, slik som kaker, kort osv via f.eks Sparebank 1 eller Nordkak.no


Innspill til aktiviteter som må vurderes gjennomført og forberedes ila høst 2022
– Juletrefest
– Romjulsfest
24/2022Utleie og vasking av Fremad
Skal vi fordele hvem som har ansvar for utleie av Fremad?
Skal vi fordele hvem fra styret som har ansvar for arrangering og oppfølging av arrangement i regi av bygdelaget?
– Skal det være gratis å låne Fremad til minnestund for tidligere medlemmer?
25/2022Grillhytta til Sanitetsforeningen
– Status maling
– Legge grus og planere rundt hytta
26/2022Medlemsoversikt og Facebookgruppa
System for ajourholdt medlemsregister, medlemmer av facebookgruppa og betaling av årlig medlemsavgift
27/2022Hvilket økonomisk handlingsrom har bygdelaget
Kjøp av utstyr som er relevant for bygdelagets aktivitet
– Påskjønnelse til personer som bidrar med frivillighet til bygdelaget
28/2022Hvordan kan vi øke inntektene?
– Søke om støtte fra frifond.no til aktiviteter for barn og unge på Fremad
– Gjennomføre basar/ loddsalg selv eller via f.eks Sparebank 1
– Selge varer, slik som kaker, kort osv via f.eks Sparebank 1 eller Nordkak.no
29/2022 Eventuelt